ซ่อมคอม ออนไลน์

เราเชื่อมโยงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และ ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้คุณ โดยคุณเฝ้ามองการทำงานของเรา

  • ไม่ต้องสมัคร

  • ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

  • ไม่มีค่ารายเดือน หรือ เริ่มต้น

  • ไม่ต้องจ่าย ถ้าซ่อมไม่ได้

  • ไม่ต้องขนคอมไปซ่อม

  • ไม่ต้องให้ช่างเข้ามาซ่อม

  • ไม่มีอะไรผูกมัด ไม่มีอะไรต้องเสีย

  • ติดต่อเรา วันนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ซ่อมคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต

วิธีเข้า BIOS

Keyboard Key Commands used to Access a System BIOS

The following BIOS Suppliers chart lists the keys used to enter BIOS.
Bios Suppliers Keyboard Commands used to
access BIOS
ALR Advanced Logic Research, Inc. ®
PC / PCI
F2
ALR PC non
/ PCI
CTRL+ALT+ESC
AMD® (Advanced Micro Devices, Inc.)
BIOS
F1
AMI (American Megatrends,
Inc.) BIOS
DEL
Award™ BIOS CTRL+ALT+ESC
Award BIOS DEL
DTK® (Datatech Enterprises Co.) BIOS ESC
Phoenix™
BIOS
CTRL+ALT+ESC
Phoenix BIOS CTRL+ALT+S
Phoenix BIOS CTRL+ALT+INS

Computer Manufacturers and the keys used to enter system BIOS.
Computer Vendor/Manufacturer
Keyboard Commands used to
access BIOS
Acer® F1, F2, CTRL+ALT+ESC
ARI® CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
AST® CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
Compaq® 8700 F10
CompUSA® DEL
Cybermax® ESC
Dell BIOS
web site search links
For models
not listed below.
Dell® 400 F3, F1
Dell 4400 F12
Dell Dimension® F2 or DEL
Dell
Inspiron®
F2
Dell Latitude Fn+F1 (while booted)
Dell
Latitude
F2 (on boot)
Dell Optiplex DEL
Dell
Optiplex
F2
Dell Precision™ F2
eMachine® DEL , F 2
Fujutsu Manuals & BIOS Manuals &
BIOS Download
Gateway®
2000 1440
F1
Gateway 2000 Solo™ F2
HP®
(Hewlett-Packard)
F1, F2
(Laptop, ESC)
IBM® F1
E-pro
Laptop
F2
IBM PS/2® CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL
IBM Thinkpad® (newer) Windows: Programs-Thinkpad CFG.
Intel®
Tangent
DEL
Lenovo(formerly
IBM)
Lenovo
BIOS Access page
Micron® F1, F2, or
DEL
Packard
Bell®
F1, F2, Del
Seanix DEL
Sony® VAIO F2
Sony VAIO F3
Tiger DEL
Toshiba®
335 CDS
ESC
Toshiba
Protege
ESC
Toshiba
Satellite 205 CDS
F1
Toshiba
Tecra
ESC then F1
or F2
Toshiba
Notebook [Newer models]
1. Turn on
computer by Holding down power button while pressing the ESC key.
The machine will beep, then display:
Check System, then press [F1] key.
2. Release ESC key
3. Press F1 key